Grouper / Zertifizierung 2013/2015


Bildschirmansicht

Schnellnavigation im Dokument


Inhalt

Zertifizierte Grouper PEPP-Version 2013/2015

Name des Herstellers

Produktname

Zertifizierungsdatum

3M Medica, Berlin

3M KODIP PEPP-Scout 2013/2015

09.10.2014

3M Medica, Neuss

3M PEPP Grouper 2013/2015

09.10.2014

GEOS mbH

GetPEPP 2013/2015

09.10.2014

ID GmbH & Co. KGaA

ID GROUPER PEPP 2013/2015

09.10.2014

IMC clinicon GmbH

IMC PEPP Grouper 2013/2015

09.10.2014

Lohman & Birkner GmbH

Checkpoint PEPP-Grouper 2013/2015

09.10.2014

Meta IT GmbH   

MetaKIS PEPP-Grouper 2013/2015

09.10.2014

SLGW GmbH   

PEPP-Grouper 2013/2015

09.10.2014

Gesundheitsforen Leipzig GmbH

riskKH PEPP Grouper 2013/2015

10.10.2014

Medical Data Solutions GmbH

MEDASO PEPP Grouper 2013/2015

21.10.2014

innovas GmbH

innoGrouper 2013/2015 PEPP

23.10.2014

Transact - Gesellschaft für Software & Analyse mbH

Transact QlikGrouper PEPP 2013/2015

06.05.2015

seitenübergreifender Abschnitt